Νομοθεσία

Παρατίθενται παρακάτω οι ακόλουθοι νόμοι:

Οδηγία 2009/128 των εν χρήσει ψεκαστικών

Οδηγία 2009/127 των καινούργιων ψεκαστικών

Οδηγία 2006/42 βασική οδηγία για το CE