Πληροφοριακό Υλικό

Παρατίθενται παρακάτω το ακόλουθο πληροφοριακό υλικό:

Οδηγός συντήρησης & ρύθμισης ψεκαστικών μηχανημάτων

Έλεγχοι ψεκαστικών μηχανημάτων - Συνέντευξη ΙΓΕΜΚ σε περιοδικό του ΕΘΙΑΓΕ

Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Εγχειρίδιο επιθεώρησης από το Εργαστήριο Αναφοράς

 

Άρθρα

Συμπεράσματα απο τους επιτόπιους ελέγχους στα ψεκαστικά – Μελέτη από ΔΑΟΚ Αττικής