Τι είναι Επιθεώρηση

Τι είναι η Επιθεώρηση Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

Πρόκειται για τον τεχνικό έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης που έχουν, τα ήδη χρησιμοποιούμενα από τους αγρότες ψεκαστικά μηχανήματα.

Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών, είναι περιοδική και αυτή την χρονική στιγμή πραγματοποιείται μία φορά και ισχύει μέχρι το 2020.

Ποιοι εμπλέκονται στην επιθεώρηση

Η επιθεώρηση γίνεται από νομίμως αδειοδοτημένους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ιδιωτικούς Σταθμούς που ονομάζονται ΣΤ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ.
Παράλληλα μετά απο κάθε επιθεώρηση ενημερώνεται και η τοπική υπηρεσία (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ, καθώς είναι υποχρεωτικό να επιθεωρηθούν όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά της χώρας.